10. mei, 2016

Werklui...

De steeds verdergaande verdepersonificering binnen onze maatschappij. 'Werklui' als lekker positief begin van dit bericht op RTL teletekst vanmorgen..

Wat erg voor deze mensen.. Je bent werkloos - en nee, daar hoef je tegenwoordig absoluut niet laag- danwel ongeletterd voor te zijn, en moet dan reintegreren. Vervolgens 'mocht' je treinen gaan schuren. Alles in dit bericht schuurt. Zeer pijnlijk.

Eeuw in decade uit is bewezen dat reintegratietrajecten tot niets leidden. Reintegratie waarvan uit in de eerste plaats ? Ondergetekende tekende ooit uit de mond van zijn eigen 'jobhunter' op 'dat het van belang was dat ik weer werkritme zou opbouwen'. Pardón ? Ik heb staccato 26 jaar gewerkt. Vervolgens neem je bewust en vrijwillig maar wél van je vaste baan afstand en krijg je zo'n tekst om je oren. Met droge ogen en zonder schaamte. Het is misschien in deze constitutie dat ik mij extra erger aan dit bericht dat begint met 'werklui'. Men noemt het nog net geen 'arbeiders'. Mogen we dit gewoon weer heel snel werknemers gaan noemen, RTL ? Graag !

Ondertussen zie ik tussen deze 'werklui' allerlei hoogopgeleide mensen staan. Het hoofd vol met ervaring, en overlopend van ideeën. Maar is er geen werk meer voor iedereen, dus word je goedkoop ergens aan de slag gezet onder het mom van. Of helemaal gratis omdat er een stage/vrijwilligerscultus is ontstaan die we pas met zijn allen doorbreken als we keihard 'nee !' tegen 'voor niets' roepen.

Ondertussen hoop ik dat de NS ruimhartig is met het vergoeden van de onderzoeken van de gezondheid van deze mensen en dit de rest van hun leven blijft doen. Het is wel het minste. En de gemeente Tilburg - en al die andere gemeenten - zich eens diep schamend achter de oren gaan krabben tot bloedens toe dit soort werk als reintegreren te bestempelen.

Hou eens op om te veinzen dat dit kansrijk zou zijn. De Melkertbanen lang gelee hebben al lang anderszins bewezen. Óf verplicht mensen een vak te kiezen dat wél kansrijk is - en met uitzicht.

Gemeente Tilburg: kan mij verteld worden wat voor werk deze werklozen hiervoor gedaan hebben en wat voor glanzende toekomst de NS in gedachten had na alle geschuur ?

Ik wacht met grote belangstelling uw antwoord af !