Jean Claude Trichet en de Brexit

24. apr, 2018

Voormalig ECB-president Jean-Claude Trichet gevraagd naar de Brexit reageert hij dat de Britten geen oorlog op hun eigen grond hebben meegemaakt. 'Een veelzeggend antwoord' zegt Arnon Grunberg in zijn Voetnoot van 23 april.

Noch de verklaring van Jean-Claude Trichet, noch Arnon Grunbergs reactie daarop hebben enige grond. Uiteraard hebben de Britten oorlog op hun 'eigen grond' meegemaakt. Ook op heel veel andere gronden. We hebben er aan te danken, dat wij deze woorden en hersenspinsels met elkaar kunnen delen. Stuitender is, dat bovengenoemde personen wel allerlei uitspraken en projecties presenteren, maar de geschiedenis niet kennen, maar wel daar van uit over het heden, en zelfs over de toekomst oordelen.

De Slag om Engeland (1940, weet u nog wel) tot aan de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar in 1066 en alle oorlogen nadien die daar uit voortsproten: ik raadt het de heren aan zich daar nog eens in te verdiepen, voordat men een moreel oordeel velt over een beslissing zoals de Brexit. De Engelsen hielden immers de Duitsers buiten de deur, het viel de Duitse bezetter op dat de Nederlander beter was in schelden dan in vechten, zoals Sander van Walsum in zijn Stekel beschrijft (ook 23 april).
De hele houding dat Groot-Brittannië de spreekwoordelijke kikker is, die de kruiwagen ontglipt, heb ik ook nooit begrepen vanuit juist die historie. Uitgerekend een Fransman nu komt met de tekst dat de Engelsen niet weten wat oorlog is. Die de Fransen (Normandiërs) uitgerekend in 1066 begonnen zijn. Misschien vanuit een lui en getroebleerd gezichtspunt vanuit Brussel, maar de werkelijkheid toch een beslist andere. Wie zijn nu eigenlijk degenen die herinneringen exclusief willen hebben aan tijden die zij zelf hebben meegemaakt?

Of de EU en Eurozone zonder de levendige herinneringen aan slachtpartijen kunnen? Arnon Grunberg vreest van niet, maar het besef zal deze moeten zijn: oorlog is mét de EU ook niet te voorkomen geweest, getuige het voormalige Joegoslavië. Daar hoort men de hoge heren nooit over. Selectief winkelen is wel het kenmerk van bovengeschetste. De laatste wapendeal van Frankrijk met Saudi-Arabië mag van ondergetekende dan ook in een bredere gedachtegang meegenomen worden. Omwille van het (zoveel mogelijk) voorkomen en niet (verder) faciliteren van oorlog.

De wereld houdt niet op bij Europa.