Voorbij het grote geld gedacht.. Brexit

24. jun, 2016

Onafhankelijkheidsdag. De dag dat het verstand eindelijk eens won van het grote geld en het wegkijken van alles wat principes vermocht omwille van de angst voor een minder rijk gevulde portemonnee. Bravo Engeland - eindelijk eens de hemd niet nader dan de rok, maar de rok zelf beschouwd en overwogen. Finally.

Gaan er meer landen volgen ? Zou zomaar kunnen. Is dat erg ? Zou zomaar niet kunnen. Kijk, in ieder gemeenschap wreekt het zich vroeg of laat als de beloning om in een groep opgenomen, geld is en de straf waarmee gezwaaid wordt bij vertrek, bittere armoe en oorlog is. Noorwegen, Denemarken en Zwitserland zijn daar al nimmer ingetrapt. Hierbij gaat het vooral om de denkfout die gemaakt is in Brussel van zijn eigen korte geschiedenis uit te gaan, en niet van de nationale geschiedenis van die landen zelf en wat daarbij de af- en overwegingen zijn geweest.

Engeland.. men verenigde zich daar duizend jaar geleden in de eerste Europese natiestaat in reactie op de aanvallen van de vikingen. Waar kwamen die vikingen vandaan ? Noorwegen en Denemarken. It takes one to know one. Een heel oud spreekwoord, wat nog steeds opgeld doet, maar in Brussel nog steeds een razendsnelle beweging van vingers richting de oren op roept. Zowel de Britten, de Noren, de Denen als de Zwitsers voelen zich veilig binnen hun eigen verbond. En boeren ze slecht ? Welnee. U bent toch ook als kind op gegeven moment uit huis gegaan omdat u op eigen benen wilde staan en koos daarna uw eigen verband en verbond met de wereld om u heen ?

Zo werkt het - uiteindelijk - ook met landen in Europa in deze moderne tijden. Allemaal leuk en wel dat ongebreideld de geldpers wordt aangezet door een meneer Draghi, maar geld bestaat nog steeds, en wordt niet bijgedrukt alsof het bestaat. Eens moet die rekening ergens door iemand worden betaald.
Het is leuk dat Duitsland en Frankrijk keer op keer de door henzelf afgesproken begrotingsregels met voeten treden, maar op gegeven moment is het hemd niet langer nader dan de rok.

Zeventig jaar vrij van oorlog in Europa dreunt het mantra om de zegeningen te tellen. Daar wordt ik altijd enorm misselijk en kwaad om als we nu al de oorlogen in Joegoslavië vergeten lijken te zijn, nauwelijks twintig jaar geleden. In Brussel misschien, maar in Nederland niet. Was er indertijd zo iets als een Europees leger die naar Joegoslavië trok om daar de vrede te bewaren danwel trachten te herstellen ? Heb ik iets gemist ?

De Slag om Engeland in 1940 heeft in ieder geval geleerd dat een land zich teweer moet kunnen stellen tegen een aanval van buitenaf. En dat men - of althans een heldhaftige poging daartoe - eigenstandig moet kunnen beginnen. Duizend jaar later hebben de invallen van de vikingen nog steeds hun beslag op wat tot voor kort als 'not done' en ondenkbaar werd beschouwd. 'I want my money back' van Margaret Thatcher komt indirect dáár vandaan.

Nu eens kijken of Boris Johnson met het voorwerp wat hij in handen heeft, over drie maanden naar Brussel gaat. Een afgeleide van een Jolande Sapje ? 'Van ons geen stekkers meer ?' Wie weet wat het voorwerp echt voor stelt en in welke context het getoond werd, laat het me weten.

"Sound And Vision"

Don't you wonder sometimes
'Bout sound and vision

Blue, blue, electric blue
That's the colour of my room
Where I will live
Blue, blue

Pale blinds drawn all day
Nothing to do, nothing to say
Blue, blue

I will sit right down,
Waiting for the gift of sound and vision
And I will sing, waiting for the gift of sound and vision
Drifting into my solitude,
over my head

Don't you wonder sometimes
'Bout sound and vision

(David Bowie, Sound and vison, Heroes 1977).