Kamervragen over intocht Sinterklaas in Hattem

10. nov, 2016

Kamervragen gesteld door het lid Kamphuis (ZZP Partij - Zeker Zwarte Piet) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 10 november 2016.

1. Bent u bekend met de affiche van de gemeente Hattem van de intocht van Sinterklaas op 12 november aanstaande?

2. Bent u bekend sinds wanneer het nodig geacht wordt dat Sinterklaas drie weken voor zijn verjaardag, terwijl vroeger gewoon twee gewoon was, ons land aan doet? Bent u het er mee eens dat, naast de kruidnoten in augustus, perpernootzaken jaarrond, het besef van alles op zijn tijd steeds meer ontheiligd wordt in dit land? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het er mee eens dat het van de zotte is - meer in zijn algemeenheid - dat Zwarte Piet in steeds meer reclame uitingen verbannen is, naast in beeld, nu ook in naam? Zo nee, waarom niet?

4. Vindt u ook dat we als Nederland de Berezina aan het oversteken zijn met het wegmoffelen van Zwarte Piet ten faveure van een clown? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u ook niet dat clowns daar thuis horen waar ze moeten horen, in één van de schaars overgebleven circussen en niet bij de intocht van Sinterklaas en dat er op deze wijze aan geschiedvervalsing en cultuurrelativisme wordt gedaan ten faveure van de linkse goedmensen? Zo nee, waarom niet?

6. Wilt u nagaan wat de gemeente Hattem indachtig had bij de naam van de clown 'Ziezo', en of hier een vooropgezet statement mee wordt uitgedragen, en wat dat statement dan is? Zo nee, waarom niet?

7. Is Sinterklaas opeens overvallen door acute jicht, zodat hij in een koets de intocht moet laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

8. Gelooft u hier ook geen ene snars van, en is het naast de clown een volgende stap in de ontheiliging van het Sinterklaasfeest. Zo nee, waarom niet?

9. Geruchten gaan dat de Partij voor de Dieren bedongen heeft dat de koets ook al niet door paarden voortgetrokken wordt, maar door de inwoners van Hattem zelf. Herken u deze geruchten, en kent u het spreekwoord 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard?' Zo nee, waarom niet?

10. Bent u ook van mening dat Sinterklaas geafficheerd op een paard impliceert dat hij op een paard zal rijden en dus niet in een koets? Zo nee, waarom niet?

11. Muzikale begeleiding zal gegeven worden door muziekvereniging Ontwaakt. Wilt u navraag doen waar deze naam impliciet voor staat, aangezien wij vermoedden dat deze vereniging allerminst een bijbelse achtergrond heeft? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u het er mee eens dat de stoet de Kerkhoflaan in Hattem passeert? Wilt u informeren welke symboliek mee gediend wordt en of dit een vooropgezet doel heeft? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u het ermee eens tenslotte dat veel mensen op het kerkhof zich, de vonken in hun rug omdraaiend, zouden omkeren bij het aanschouwen van een Sint in een koets, begeleid door een clown, blij desondanks dat ze deze tijd niet meer hoeven te consumeren? Zo nee, waarom niet?

14. Kunt u uiterlijk morgen, 11 november, de dag van Sint Maarten vóór 18.00 's avonds hier antwoord op geven, zodat u 's avonds nog in de gelegenheid bent het St. Maartenfeest te vieren? Zo nee, waarom niet?