Blog 4 januari 2017

4. jan, 2017

Dánk Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen voor dit vroege heuglijke nieuws in 2017. Eindelijk vrij van last en bepaald niet veronachtzaamd schuldgevoelen.. Dik zevenenveertig jaren de gang door de woestijn, ze zijn dan ten lange leste, niet voor niets geweest. Ik weet nu eindelijk hoe het komt. De revelatie met geen pen te beschrijven, het hart dan eindelijk lichter van smart.

Ik bleek gewoon te slim. Altijd al. Al die aanvaringen op het werk. Infantiele discussies met volwassen collega´s over een lijst die afgevinkt moest worden, en of dit met een zwarte of met een rode dan wel misschien een blauwe moest gebeuren. Niks gechargeerd, echt gebeurd. Om te rillen, en erger.
Een chef die dan niet ingrijpt..
Iedere week de platvloerse verzengend betrokken verhalen over Barbie serie zoveel en me daar ogenschijnlijk als enige dood aan ergeren. Of een stempel nu beter rechtsbóven of ónder gezet kon en moest worden. De lege herhaaldelijkheid van deze niet te nemen etappes. Altijd ergens een verbetering in zien, dit als eerste formuleren maar nooit beloond zien. Zo, zó herkenbaar dankbaar Instituut.

Nee, stel je eens voor dat je voor vooruitgang gaat. Voor verbetering. Voor alternatieven. Voor zelfstandig creatief denken. De eeuwige status quo. Iedere verandering te vuur en te zwaard bestreden als een aanval. Tientallen jaren heb ik gevochten tegen disintellect, lethargische wezens, laagvoorhoofdige geestelijke armoedzaaiers. Vele chefs heb ik versleten, vele chefs zichzelf zien verslijten op het eind, dat óók.

Uit het rapport..
´Sommigen geven aan moeite te hebben met autoriteit, spreken over 'managementbullshit'. Niet zo gek, meent Noks Nauta, een van de onderzoekers: "De kans is heel groot dat ze slimmer zijn dan hun leidinggevende. Daar moeten ze mee leren omgaan."

Solliciteren is ook vaak een probleem. Hoogbegaafden hebben vaak geen zin 'in zo'n toneelstukje'. Pas als het over de inhoud gaat, leeft de hoogbegaafde op, en kan het een bijzonder geanimeerd gesprek worden.´ Brávo onderzoekers! Want er is en blijft een hoop toneel en flauwekul waar we zó doorheen prikken.. En die autonomie nekt ons.

En nu ..ben ik eigen baas geworden. Een baantje hier, een baantje daar. Maar vooral Geen Toezicht. Mijn Eigen Gang kunnen gaan. Mijn eigen standaard kunnen voeren en aanvoeren. Februari 2014 heb ik mijn oude werkzame leven verlaten. Lam en moegestreden. Geestelijk leeg als een cocon in de midwinter waar in de zomer ooit een fraaie vlinder uit gekropen kwam. De jaren daarna voelden als een verplichting om weer in een baan te komen met gevaar weer in dezelfde mechanieken te verzeilen.
Niet langer. Niet meer. De schaamte voorbij, ik mag me verheven voelen bij infantiliteit. Uitdaging mag gevierd worden. Verheffing, jazeker! Ik was niet dom, maar herkende mijn hersens niet omdat ik mijzelf vaak wereldvreemd en afwijkend voelde. Altijd in de contramine. Niet uit negativiteit, maar om mijn omgeving uit die geestelijk luie put te halen. ´Kom voor jezelf op, er mag teruggeschoten worden!´ was altijd in de mond bestorven. Wát een energie heeft deze vloek gekost.

De vloek is opgeheven. Ik mag gewoon weer bestaan met mijn eigenaardigheden. Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, u bent voor mij op 4 januari de Winnaar van 2017. Met voorwerkende kracht.

Ik wens u allen een begeesterd en begaafd 2017