Gemier

20. jul, 2017

Soms is je verwonderen leuker dan gelijk overal het antwoord op te weten.

Zo verwonder ik me al van kinds af aan over het verschijnsel 'vliegende mieren'. Als de zomer wat op stoom is gekomen, en je ziet op een warme dag - vaak net voor een weersomslag - plots een horde meeuwen in de lucht, kijk dan naar de grond. Opeens zie je dan een kluwen insecten de grond uit komen, zich een weg worstelend naar het uiteinde van een grasspriet en dan zwoeltraag het luchtruim kiezend. Tja, en als je dan zo'n metertje of 50 of iets meer gevlogen bent, wacht daar de bek van de een of andere meeuw..

Zo gebeurde het gisteren. De zwermen die gisteravond simultaan op vier plaatsen in mijn tuin boven kwamen, hadden een betere planning. Horde meeuwen bevond zich in de uiterwaarden en het luchtruim was veilig.

Je zou het uiteraard kunnen googelen over het hoe en waarom, maar dat doe ik nu eens even niet. Ok. Plots komt er een zwerm de grond uit gekropen. Binnen een klein half uur is het grut wel gevlogen, maar dan? Wat gaat men in de lucht doen? Gelijk maar de Daad? De tussenvarianten intrigeren mij zeer. Als de boel gevlogen is, komen er ook opeens hele kleine mieren tevoorschijn, een soort kleine broertjes van de volvette gezinsleden. Hebben die de corpulente broeders naar buiten gedirigeerd? En hoe zit het dan met enkele exemplaren die je ziet nadien, kruipend over de tegels, zónder vleugels? Vleugels verloren? Niet vleugel- en vliegwaardig?

Nog intrigerender is de tussenvorm die je dan ook wel ziet. Iets tussen de kleine mier en de volvette variant. Die kruipt onbeholpen over de grond en wordt door de kleine mieren (ik zeg hier expres 'klein' omdat ze kleiner zijn dan de gewone mier) danwel opgegeten als prooi danwel vervoerd terug het nest in?

Het allergrootste wonder is echter is - en ik heb dit in Den Haag gezien - dat men collectief op vele plaatsen van elkaar verwijderd onafhankelijk van elkaar op hetzelfde moment uit de grond komt. Is de klok geen menselijke vinding maar een uit de natuur? En hoe voelt men dit dan? Het uur 'U' van Uitvliegen?

Vragen, vragen.. die vast allemaal wetenschappelijk te beantwoorden zijn of al beantwoord. Maar een mens wil niet altijd alles wéten.

Er moet iets te raden overblijven..