De verbolpuntcommisering van de samenleving en hoe we onszelf afpoeieren

14. sep, 2017

Ik ben erg voor persoonlijke vrijheid. Vrijheid in handelen, dat gaat heel ver. Je hebt er nooit om gevraagd om geboren te worden, mag je - behalve jezelf - ook de wereld om je heen met een onaangekondigde dood in stilte, ver weg van de openbare ruimte, confronteren?

Het NOS-Journaal opende kort geleden met een merkwaardig item. De Coöperatie Laatste Wil kondigde een 'zelfmoordpoeder' aan, die leden die minimaal een half jaar lid zijn konden gaan bestellen. De naam van de stof zal later dit jaar bekend worden gemaakt aan die leden. Allereerst: wat wil deze vereniging hiermee bereiken? Ledenwerving? Nogal een naïeve gedachte, aangezien zodra iets bekend is, massaal door anderen besteld gaat worden. BOL.com? Wat let ons nog langer?

Dat is de kernvraag. Wat let ons nog langer. En wat let ons nog wel? Het lijkt: moreel zeer weinig. Als het maar schuift in Nederland, tenslotte.

Citaat: 'Een online-leverancier van chemische stoffen merkt na de uitzending van Nieuwsuur een forse stijging in de bestellingen van een vergelijkbaar poeder. Op internetfora wordt sinds de uitzending volop gediscussieerd over welk middel het zou kunnen zijn'.

Vervolgens zien we in het nieuws gisteren een bedrijf die de blaren van het dichtplakken van de bestellingen heeft, totdat hun naam in het nieuws (dreigt) te komen. Want het is niet het middel wat de Coöperatie Laatste Wil bedoelt. Of wel? Is het niet zo'n pijnloze rotzooi die verkocht wordt 'onder het mom van'?

'Minister Blok van Justitie ziet geen aanleiding voor maatregelen. Hij vindt dat leveranciers zelf moeten vragen waar klanten het voor gaan gebruiken en bij twijfel niet leveren, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is'. Mijn God (en ik ben niet gelovig), is het zover gekomen? 'Bij twijfel niet leveren'? Dus als je als koper zegt dat het gebruikt als plantenvoedingsmiddel ben je als bedrijf gevrijwaard en het geweten schoon?
Inmiddels gestopt. Inmiddels.. knaagt u even verder op dat woord.

Het NOS Journaal maakt verder melding dat het middel mensen zou weerhouden van zelfmoord als ze een middel in huis hebben waarmee dat zou kunnen. Het is grote flauwekul. Ik geloof er niets van. Mensen die écht zelfmoord willen plegen, doen dat "gewoon". Het suggereert ook een valse waarheid: dat men op de één of andere manier gelukkiger zou worden met een middel in huis dat op ieder moment je zelfverkozen einde kan inluiden.

Al met al wordt de drempel om er maar een einde aan te maken, steeds lager. Wie daarmee om diegene nog meer meegenomen wordt in zijn of haar dood is vaak het laatste waar iemand die aan zelfmoord denkt.

En wat is ondragelijk lijden? 'Geen zin meer in het leven'? Getuige het sterk toegenomen aantal bestellingen afgelopen weken hebben veel mensen 'er geen zin meer in'.
Kernvraag: hoe erg is dat? Dat moet die ander toch zelf uitzoeken, nietwaar, anno 2017?

Hoe komt het dat er steeds meer dusdanig ongelukkige mensen zijn dat ze zo'n poeder willen bestellen? Omdat het leven teveel om onszelf is gaan draaien, omdat het leven van anderen dat ook steeds meer doet? Omdat we elkaar uit het oog zijn verloren, indachtig een overheid die niet verder komt dan 'dat leveranciers zelf moeten vragen waar klanten het voor gaan gebruiken en bij twijfel niet leveren, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is'.

Waarom dan alleen een uitspraak over 'leveranciers' terwijl de Coöperatie Laatste Wil de initiator is?

Maar óók, ergerlijk: de naïeve houding van een NOS Journaal. Wat dachten jullie dan, wat zou gaan gebeuren? Dat we nog in 1987 leven en alles keurig over een half jaar geopenbaard wordt en alleen leden het poeder krijgen? In deze internettijden?

Zijn jullie wel eens tot de gedachten gekomen dat nieuws gevolgen heeft? Beunhazen die van alles gaan slijten op het net met een sticker met de naam van wat betrouwbaar zou moeten zijn. Met dramatische gevolgen?

D66 - any thoughts?

Dat 'vanaf 75' van jullie is ook al zo lachwekkend naïef. Wie gaat dat handhaven? Internet? Met een vinkje 'bent u ouder dan 18'?
Hoe we overal in Nederland de hand in willen hebben als overheid, maar tegelijkertijd zeggen: 'moet kunnen, want u zoekt het tenslotte zelf maar uit'.
De leugen is, dat iets anders gepretendeerd wordt. Nu ook via het NOS-Journaal en binnenkort vast via BOL.com.

Is er een alternatief? Natuurlijk. Je bekommeren om de mensen om je heen. Oók mensen die je nog niet kent. Tja, bedrijven van Nederland, dat zal wat poeders gaan schelen, maar het wordt er wel gezelliger op.

We kunnen niet iedereen redden, de ziel is ondoorgrondelijk, maar als we niet meer naar elkaar omkijken trekken we bij voorbaat de stekker er uit.

Ik weiger. En ik weiger ook ooit aan zelfmoord te denken zonder medische aanleiding. De onbegrepen zelfmoord geeft niet alleen degene die het betreft levenslang.

Laten we levenslang de ander blijven zien en opzoeken. Laten we weer eens zin maken in iets. Weg uit die cocon.