Vaagtaal

15. sep, 2017

Vanmorgen werd ik weer eens verrast door de opening van de Volkskrant op de voorpagina.

Zelden zulke vaagtaal gelezen als in de kop "Allochtone agent extra kwetsbaar voor corruptie". Hier staat het alsof de allochtone agent slachtoffer is van corruptie, terwijl dit natuurlijk de maatschappij en uiteraard de belastingbetaler is. De gewone burger is uiteindelijk kwetsbaar voor deze corruptie omdat de overheid, onder het blijkbaar nog steeds voortdurende wensdenken van diversiteit, één van zijn kerntaken - veiligheid - zelf geweld aan doet, en daarmee de samenleving. Dat vervolgens ook terloops wordt geconstateerd dat allochtonen uit 'bepaalde groepen' ook nog geconfronteerd worden met andere zeden binnen hun familie en vriendenkring en dat deze zeden 'oververtegenwoordigd' zijn in deze kringen is ook al heel lang geen nieuws meer. Wanneer leert Nederland zijn naïviteit eens af, en nemen we gewoon weer eens aan die we moeten aannemen: de best gekwalificeerde? We zijn dacht ik al een jaar of wat klaar met de boel koste wat kost bij elkaar te willen houden.

We kunnen echter wellicht het ook zó beschouwen dat de allochtoon onder de politie goed geïntegreerd is, gezien het handelen van de Centrale Ondernemingsraad.

De gelegenheid maakt de dief is niet voor niets een spreekwoord. Maar hier wordt wel heel veel gelegenheid gegeven. De deur vergeten op slot te doen, is nog wat anders dan maar gelijk de deur er uit te halen. Tijd om de deur weer terug te zetten en op slot te doen.